Betty Huang

http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-1452.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-1173.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-2-4.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-4752.jpg
Slow exposure self-portrait.
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-1206.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-1214.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-2062.jpg
http://bettyhuang.net/files/gimgs/43_tokyo-3-3.jpg